O metodzie

Psychologia zorientowana na proces została stworzona przez Arnolda Mindella i jego współpracowników w II połowie XX w. Zalicza się ją do nurtu psychologii humanistycznej. Jest oryginalną metodą terapeutyczną prowadzącą do rozwoju jednostki.

Psychologia zorientowana na proces wykorzystuje różnorodne techniki pracy. Czerpie z psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii systemowej i psychodramy. Dzięki temu pomaga ona zmienić stare nawyki i sposoby zachowania oraz myślenia nowymi.

 

Czemu proces?

 

Celem pracy z procesem jest poszerzanie świadomości poprzez doświadczenie.

W naszym życiu nic nie jest stałe. To, co się dzieje ulega ciągłej transformacji. Nie ważne czy się czegoś obawiamy, czy nie, nie posiadamy narzędzi, by to zatrzymać. Ludzie, z różnych powodów,   przywiązują się do stanów, wierząc w  ich stałość.

Pragnienie to odcina nas od pewnej, ciągle zmiennej, części doświadczenia. A życie to przecież ciągły nurt, to rzeka, która ciągle się zmienia, rzeźbi nowe szlaki. Nie można się zatrzymać i trwać w jednym stanie. Nawet, gdy się nam wydaje, że tak jest, to naprawdę wszystko ulega przemianie.

Dlatego osoby pracujące tą metodą są zainteresowane poznaniem kierunku zmian. W myśl zasady, że wszystko co się wydarza jest właściwe i niesie w sobie głęboką mądrość i wiedzę. Trzeba tylko umieć z niech czerpać.

 

 

Kilka słów o stosowanej metodzie

Copyright 2015 Marcin Świderski | design by WebWavePages

PSYCHOTERAPEUTA

MARCINŚWIDERSKI